Envirelope - the CO2 neutral environment envelope

Den CO2 nøytrale Eco-konvolutten
som gir ordet miljøvennlighet ny betydning!

Envirelope konvolutter - Verdenspremiere
 
 
CO2 neutral envelopes take care of environment and nature.
Envirelope, a premium product for environmental friendliness
With the CO2 neutrally produced Envirelope envelope the little bird has a future.
tar vare på miljøet  
German Englisch Bulgarian Dutch Czech Slovak Polish ukrainian litauisch ungarisch
Envirelope – verdenspremiere – av Mayer-Kuvert-network. I Norge heter serien Clipa.

Envirelope er verdens første konvolutt som ivaretar alle krav til miljøvennlighet og både estetiske - og kvalitetskrav fra brukeren. Envirelope skiller seg ikke visuelt ut fra vanlig konvolutter laget av papir fra vanlig fiber.

Spør gjerne etter prøver: konvolutt@lyche.no