Envirelope - the CO2 neutral environment envelope

Den CO2 nøytrale Eco-konvolutten
som gir ordet miljøvennlighet ny betydning!

Dette gjør Envirelope til et førsteklasses produkt i forhold til beskyttelse av miljøet:

Den Co2 nøytrale produksjonen i Mayer-Kuvert-network er et betydelig bidrag til beskyttelse av miljøet. Envirelope konvolutten bidrar også utover dette med sin unike miljøvennlighet. Materialene gjør den til en økologisk konvolutt som gir en ny dimensjon til begrepet miljøvennlighet:

CO2 nøytralt Impact papir

 Envirelope is made of CO2-neutral Impact paper by Lenzing.

Envirelope er produsert av Co2 nøytralt Impact papir. Mayer-Kuvert-network har eksklusive rettigheter til dette papiret i Europa. Papiret, som er umulig å skille fra vanlig papir, er 100% resirkulert. Det er produsert med et utslipp av Co2 på 79 kg pr tonn papir. Til sammenligning er det ved produksjon av vanlig papir normalt med et uslipp på 500-750 kg. pr tonn. De 79 kg. som slippes ut betales det miljøkvoter for. Kvotene brukes til nye miljøprosjekter som reduserer Co2.

Impact papiret er helt flekk-fritt, det finnes ikke fiber-rester eller urenheter. Papiret er like hvitt (103 ISO) som et normalt papir. Det er også vellegnet for trykk og adressering.

Nedbrytbar EcoRecyColor til innvendig trykk

Sant eller ikke? ”Du kan ikke lage hvitt resirkulert papir av konvolutter ”. Denne påstanden har vært sann siden man startet å resirkulere konvolutter, men tilhører nå fortiden. I Mayer-Kuvert-network har vi sammen med vår fargeleverandør gjort et stort gjennombrudd. Vi har utviklet fargen EcoRecyColor, en farge som er helt nedbrytbar. Gjennom en helt ny prosess kan vi skille papirfibrene fra fargen. Dette gjør at selv om konvoluttene har innsidetrykk kan de resirkuleres igjen til nytt hvitt papir. Dette har ikke vært mulig tidligere, og resultatet har vært den typiske resirkulerte grå fargen.

Den nye EcoRecyColor fargen gjøre konvolutten til et 100% resirkulerbart produkt og gir samtidig nytt kritthvitt resirkulert papir. Papir med innsidetrykk var en stor utfordring vi måtte løse for å sikre 100% resirkulerbarhet for vårt produkt.

Vindusfolie laget av fornybare ressurser

The window foil which is produced by EarthFirst can be completely decomposed. width=

I Envirelope konvolutten bruker vi et vindusmateriale som er laget av fornybare ressurser. Det kan brytes helt ned ved industriell kompostering , og er i samsvar med EN13432 som omhandler materialets evner til nedbrytbarhet. Den tyske Post DHL har godkjent folien ( the Earth First foil) for sortingeringsmaskiner (akkreditering 3400 S 80682)

Vannbasert lim

Vi bruker kun vannbasert lim til produksjon av Envirelope, slik at det er ikke noe rester som skal håndteres etter resirkuleringsprosessen.

til toppen av siden


Envirelope konvolutter - Verdenspremiere